Der er naturligvis gratis adgang for besøgende/købere på loppemarkedet. Parkering i området er ligeledes gratis - og der er masser af P-pladser lige ved loppemarkedet.

Priser på stadeleje og bord/tøjstativ:

  • Stadeplads i det fri, 3x3 meter :           kr 250,-
  • Leje af bord, ca 120×240 cm:                    kr 50,-
  • Leje af tøjstativ, 150 cm:                               kr 50,-
Alle udendørs stadepladser er 3×3 meter, hvilket giver plads til ét af vores borde og ét tøjstativ – eller naturligvis 2-3 tøjstativer. Du er velkommen til at medbringe pavilion eller parasol, hvis du ønsker dette. Vi har i alt 50 stadepladser i Loppelunden. 6 af disse er inde i vores hyggelige gamle skure. Disse 6 pladser er lejet ud til faste stadeholdere for hele sæsonen, så det er de 44 udendørs pladser, du kan leje. Se oversigts-billeder af Loppelunden her.
Loppelunden - kort over loppemarkedet
Loppelunden - kort over loppemarkedet